O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na problemy kłusownictwa, wandalizmu oraz negatywnych zachowań ludzi i celowego niszczenia środowiska przyrodniczego w regionie. Dzięki budowie platformy internetowej wraz z aplikacjami na przeglądarkę internetową oraz telefon komórkowy, każda osoba: mieszkaniec regionu LGR, strażnik czy turysta widząc niepokojące zjawisko ma możliwość poinformowania przy użyciu na platformy o anomaliach, za pomocą telefonu komórkowego. Informacja ta ukaże się natychmiast na platformie oraz u pozostałych użytkowników aplikacji, tworząc mapę najbardziej zagrożonych miejsc w regionie. Dzięki realizacji operacji działania służb w walce z kłusownictwem i wandalizmem są szybsze i bardziej efektywne.

Partnerzy